//'js/analytics.js', //

Technologie pro přenos signálu z EZS

I ten nejlepší EZS systém je pouze shromaždištěm informací a jeho využití je značně omezené, pokud není napojen na komunikační kanál.

K přenosu signálu z Vašeho EZS je možné zvolit 4 základní komunikační cesty:

  1. Přenos prostřednictvím jednotné telefonní sítě (JTS)
  2. Přenos prostřednictvím textových zpráv (SMS)
  3. Přenos prostřednictvím datové stránky (GPRS)
  4. Přenos prostřednictvím internetu (TCP/IP)

Každý z uvedených druhů přenosu má svoje výhody a nevýhody.

Přenos prostřednictvím jednotné telefonní sítě (JTS)

 

Jedná se o nejsnazší způsob připojení k PCO.
Mezi kladnou stránku můžeme řadit snadnou instalaci a zprovoznění. Dále skutečnost, kdy moderní EZS již dnes zpravidla obsahují JTS komunikátor. Připojení je pro Vás vhodné, pokud máte pevnou telefonní linku.

Nevýhodou tohoto systému jsou však telefonní poplatky. Každá odeslaná informace odečte impuls, který je Vám pak následně vyúčtován poskytovatelem telekomunikačních služeb.
Další nevýhodou je testování přenosu mezi EZS a PCO, které se zpravidla u JTS nastavuje 1x za 24 hodin, což pro bezpečnostní zařízení není ideální.

Přenos prostřednictvím textových zpráv (SMS)

Tento přenos je určen pro základní zabezpečení objektů na místech, která nejsou pokryta JTS ani GPRS. Jeho využití je vhodné například u rekreačních objektů.  Určitou nevýhodou je občasné zpoždění 

v doručení SMS.
Testování přenosu mezi EZS a PCO, které se zpravidla nastavuje stejně jako u JTS, tedy 1x za 24 hodin, je pro tento typ objektů dostačující.

Výhodná je možnost zadat periodu testování systému libovolně. Nastavuje se podle přání zákazníka. Stejně tak umíme nastavit informování klienta pouze v případě, kdy dojde k vloupání do objektu, jeho přepadení, vzniku požáru nebo selhání systému v důsledku napadení samotné EZS.

Přenos prostřednictvím datové sítě (GPRS)

Jedná se o nejrozšířenější alternativu přenosu. Pomocí datové sítě jsou přenášena všechna důležitá data a je všeobecně využívána státní správou, ale i velkými subjekty jakýmy jsou banky, nemocnice atd.Velkou výhodou je díky paušálním platbám možnost nastavit kontrolu spojení v řádech minut. Pomocí přenosu GPRS je možné přenášet téměř neomezené množství informací s EZS, a tak využít všech jeho možností. Další výhodou je spolehlivé pokrytí signálem GPRS nejen po celé ČR, ale i celé Evropě. Toto zařízení je schopné provozu s minimálními náklady.

Přenos prostřednictvím internetu (IP)

Jde o nejmladší technologii přenosu signálu. Signál je přenášen pomocí sítě internet.
Nevýhodou je přímé napojení k Vašemu domácímu připojení, které může být nestabilní a jehož šíření spadá do správy několika, na sobě nezávislých, provozovatelů této sítě.

Hlavní výhodou je provoz s nulovými náklady. Lze nastavit kontrolu spojení v řádech sekund a přenášet všechny informace z Vašeho EZS. V případě kombinace IP a dalšího záložního systému se z něj stává skutečně bezpečné, moderní a využitelné připojení. Naše společnost v tomto segmentu nabízí připojení kombinované, např. s JTS nebo SMS, kdy jsou všechny informace přenášeny po internetu, ale v případě jeho výpadku je aktivován systém záložní, který z ekonomických důvodů přenáší pouze celkové stavy EZS. Pokud je tedy vyhlášen poplach v objektu, informace je záložní cestou doručena na PCO.

Potřebujete poradit?

Potřebujet poradit s výběrem vhodného produktu nebo služby? Zanechte nám Vaše kontaktní údaje, stručně popište svůj dotaz a my Vám s výběrem rádi pomůžeme.