BOZP/PO

 • Provedeme roční prověrku BOZP dle zákona č.262/2006 Sb. včetně vyhotovení   zápisu z prověrky dle § 108 Zákoníku práce  (minimálně 2x ročně)
 • Vyhotovíme osnovy pro periodická školenío BOZP dle § 103 Zákoníku práce
 • Proškolíme periodicky vedoucí zaměstnancea zaměstnance o BOZP dle § 103 odst. 2 a 3 Zákoníku práce
 • Zastoupíme Vás při kontrolách státního kontrolního úřadu OIP
 • Poradíme Vám v oblasti bezpečnosti  práce – BOZP např. v případě úrazu, nemoci z povolání, legislativní změny
 • Začleníme Vás do kategorie požárního nebezpečí dle §4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Provedeme preventivní požární prohlídku   objektu/areálu minimálně 2x ročně  a navrhneme opatření dle §5 odst. 1 písm. e) zákona č.133/1985

 

 • Jmenujeme velitele a členy požárních hlídek dle§ 13 odst. 1 písm. a) zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně
 • Proškolíme a odborně připravíme požární hlídky dle§ 24 vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • Jmenujeme a proškolíme preventisty požární ochrany dle zákona č. 133/1985, a dle § 25 vyhlášky 246/2001 Sb.
 • Proškolíme periodicky vedoucí zaměstnance a zaměstnance o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb.
 • Vypracujeme tematický plán periodického školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců o PO
 • Zastoupíme Vás při kontrole státního požárního dozoru (HZS)Poradíme Vám v oblasti požární ochrany
 • Získáte certifikát o absolvování školení BOZP a PO
 • Získáte slevu na veškeré OOPP nabízené společností Z+M SAFETY

 

 

 

 

 

Potřebujete poradit?

Potřebujet poradit s výběrem vhodného produktu nebo služby? Zanechte nám Vaše kontaktní údaje, stručně popište svůj dotaz a my Vám s výběrem rádi pomůžeme.