Technologie poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů PZTS/(EZS), CCTV

Jsme schopni pro vás technickou ochranu navrhnout, vybudovat, přijímat do správy, pronajímat či outsourcovat. Dále zajišťovat kontroly a revize dle ČSN atd. Naše nabídka je komplexní (EZS, EPS, CCTV, ACC apod.) a je nedílnou součástí námi projektovaných systémů. 

Zajišťujeme: monitoring technologických stavů, reakci na monitorované signály

  • instalaci zařízení
  • servis a revize zařízení
  • upgrade a integraci zařízení
  • půjčování či leasing zařízení atd.

Kamerový systém (CCTV) 

Systém CCTV = Closed Circuit Television (uzavřený televizní okruh)

Kamerový systém slouží ke sledování objektů a prostor, které mají být chráněny.  Dnes je většina těchto systémů vybavena i mikrofonem, reproduktory a záznamovým zařízením. To umožňuje nejen sledování pohybu v reálném čase, ale i ukládání a další zpracovávání pořízených záznamů. Dnes jsou kamery nejvíce využívané v průmyslu ke sledování nebezpečných výrobních procesů a při zajištění bezpečnosti areálů proti napadení. Velký význam má systém i ve vnitřní bezpečnosti. Zde je používán ke sledování manipulačních prací ve skladech, ale i k odhalování krádeží ze strany zaměstnanců či zákazníků.

Instalací tohoto systému a připojením na náš Pult centrální ochrany výrazným způsobem zvýšíte možnost odhalení pachatelů trestných činů, zajistíte bezpečnost osob a zaměstnanců atd. Kamery navíc působí i preventivně. Náš vyškolený operátor Vás informuje o nestandardní situaci, vyšle na místo zásahovou jednotku, případně zajistí ohlášení události Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru, Zdravotnické záchranné službě, Technické záchranné službě atd. Výhodou je neustálý vizuální kontakt s místem události, což umožňuje koordinovat práce podle vývoje události.

Elektronické zabezpečovací zařízení (EZS)  

Elektronický zabezpečovací systém jsme schopni navrhnout a realizovat kdekoliv v rámci ČR. Nejedná se jen o instalace do objektů, ale i do pohyblivých zařízení, strojů, dopravních prostředků atd. Systémy reagují na vstup či pohyb nepovolaných osob v jejich okolí, monitorují změny stavů (polohy, tlaku, narušení integrity skla či zdí atd.)  a posílají informace na náš Pult centrální ochrany - PCO. Vyškolený operátor předá informace zásahové jednotce, Vám či Policii. 

Elektronická požární signalizace (EPS)   

Čidla detekující požár, kouř, teplotu jsou propojena s EZS. Profesionálně navrhneme, instalujeme a zrevidujeme elektronický požární systém pro Váš objekt. Navrhneme Vám možnosti dálkového střežení monitorovaných signálů.

Přístupové systémy (ACC) 

Zrealizujeme docházkový či zabezpečený přístupový systém dle Vašeho požadavku. Máte možnost dálkové správy systému. Přístup do Vašich objektů či interních zón bude nastaven přesně podle Vašich požadavků.

Využíváme:

  • vstupní turnikety na čipové karty zaznamenávající datum a čas vstupu, číslo turniketu atd.
  • vjezdové závory, které se zvedají při přiložení elektronické karty nebo vysláním unikátního kódu na dálkovém ovladači. Zaznamenávají vozidlo a řidiče, čas vjezdu atd. Tento systém lze doplnit o kameru, která vyhodnotí SPZ vozidla pro další kontrolu.
  • elektronické zařízení jako jsou CCTV, EPS, EZS.
  • mechanická zařízení jako například ploty, bezpečnostní dveře, zámky, bezpečnostní skříně a trezory atd.
Potřebujete poradit?

Potřebujet poradit s výběrem vhodného produktu nebo služby? Zanechte nám Vaše kontaktní údaje, stručně popište svůj dotaz a my Vám s výběrem rádi pomůžeme.