Fyzická ostraha objektů

Fyzická ostraha je základní možností zajištění objektu. Jedná se o střežení formou bezpečnostních pracovníků v přímém výkonu. Díky tomu je možné nejen reagovat na monitorované signály, ale i efektivně zasáhnou, pokud je prostor narušen. Strážci slouží ve stejnokrojích, což působí preventivně pro případné narušitele střeženého prostoru. Výhodou je zde i možnost nasadit na řešení mimořádné události více bezpečnostních pracovníků, kteří dokonale znají objekt, na kterém slouží.

 

Vhodnou kombinací je spojení fyzické ostrahy a elektronických zabezpečovacích systémů. Zvýší se tím efektivita naší práce a pomocí napojení na Pult centrální ochrany jsme schopni vyřešit jakoukoliv bezpečnostní situaci.  

Od začátku roku 2010 poskytujeme jednu z největších ucelených a komplexních bezpečnostních služeb  velké ocelářské společnosti ArcelorMittal Ostrava a. s. se sídlem na ulici Vratimovské, v Ostravě – Kunčicích,a přilehlých objektů, vše o rozloze větší než 6km2.

V současné době zaměstnáváme v tomto areálu společnosti 120 zaměstnanců a to jen ve výkonu samotné strážní služby.  Dále zde provádíme recepční službu a služby spojené s povolování vstupu do samotného areálu, vše pod řádnou a pravidelnou kontrolou řídícího managementu spol. Fenix International s r. o.

Naši pracovníci, včetně pracovníků samotné ostrahy jsou vždy řádně proškoleni, vybaveni a instruováni pro výkon služby, v souladu se zákonnými požadavky a požadavky zákazníků. Tímto krokem jsme schopni dostát profesionálního výkonu služby dle platných zákonných ustanovení.

 

Zabezpečení pro firmu

I zde je vhodné využít fyzickou ostrahu, zvláště pokud se jedná o rozlehlejší areál. Naše společnost Vám nabízí služby pro zajištění vnější bezpečnosti, jako například zabezpečení vstupu do objektu, jeho zakódování a odkódování, monitorování osob a věcí, vloupání a napadení, úniky látek, plynů, zjištění požáru, ale i neoprávněné zasahování do systému EZS. Zpracováváme velk

é množství informací, ale pro Vás jsme schopni sestavit přehledné tabulky a grafy jen pro tu část zabezpečení, která Vás aktuálně zajímá. Pracujeme pomocí PCO - Pultu centrální ochrany, kde všechny signály vyhodnocujeme, zpracováváme a ukládáme po

dle Vašich potřeb a přání.

Nedílnou součástí každé společnosti je dnes i zajištění vnitřní bezpečnosti, kdy jsou kontrolní mechanismy nastaveny na zaměstnance a osoby, které se pohybují v prostoru pro personál.

Škody, které jsou ze strany zaměstnanců způsobené neopatrností, ignorováním předpisů nebo úmyslem, jsou v mnoha případech vyšší, než škody způsobené nepoctivými klienty. Navrhneme pro Vás optimální řešení s ohledem na finanční stránku. Zajistíme přehled pracovní doby jednotlivých zaměstnanců, jejich efektivitu, dodržování předpisů BOZP atd.

Ve velmi rizikových procesech, kde jsou z důvodu bezpečnosti zapotřebí samostatní dohledoví pracovníci, kteří sledují proces  a v případě nebezpečí zakročí, je umíme nahradit zabezpečovacím zařízením. To hlásí mimořádnou událost stejně, jako by to dokázal člověk. Výhoda je zde však v rychlosti reakce, kdy speciálně vyškolený operátor našeho PCO okamžitě reaguje a povolává na místo odborné složky. Služba m

ůže zachránit život Vašim zaměstnancům. 

Pomocí našich systémů můžeme poskytnout i pomoc zaměstnancům, k

teří jsou v práci odloučeni od okolí (lesní dělníci). Dále je vhodné zařízení poskytnou lidem, kteří se z důvodu svého povolání mohou dostat do nebezpečné situace. Jde například o obsluhu čerpací stanice, řidiče dálkové dopravy, MHD, prodavače v obchodech atd.

Individuálně pro Vás připravíme a implementujeme všechny služby, které si budete přát a které přispějí k bezpečnosti Vaší společnosti. Ušetříte tím finanční prostředky vynakládané na řešení mimořádných událostí.

Potřebujete poradit?

Potřebujet poradit s výběrem vhodného produktu nebo služby? Zanechte nám Vaše kontaktní údaje, stručně popište svůj dotaz a my Vám s výběrem rádi pomůžeme.